คุณ เพ็ญสุดา เมธาสันต์ (พลอย)

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

 • คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ทุนการศึกษาจาก AIA ทุน Starr Foundation
  ทุนนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม
 • คณะบริหารธุรกิจ, MIDDLE TENNESSEE STATE UNIVERSITY
  ประเทศสหรัฐอเมริกา (GPA 3.86)

ระดับปริญญาโท

 • คณะ Electronic Business, International University of Japan
  ประเทศญี่ปุ่น (GPA 3.7)

  ทุน Nakayama
  ทุน Jasso

สำเร็จหลักสูตร

 • Certified Investment Consultant (IC)
 • Certified Fellow Chartered Financial Practitioner (FChFP)

ผลงาน

AIA THAILAND
เริ่มงานปี 2017
ตำแหน่ง : MDRT Ambassador (High Net Worth Ambassador)

 • ANNUAL CONVENTION พิชิตคุณวุฒิต่อเนื่อง 12 ครั้ง
  ตั้งแต่ปี 2013-ปัจจุบัน สเปน 2 ที่นั่ง, แอฟริกา,ญี่ปุ่น, เยอรมัน, ออสเตรเลีย, สวิสเซอร์แลนด์ 300%, เนเธอร์แลนด์ 2 ที่นั่ง, แอฟริกาใต้, ภูเก็ต,มาเก๊า, ฟินแลนด์, และ ฝรั่งเศส
 • HALL OF HONOR
 • MDRT ต่อเนื่อง 9 ปี 2016, 2017, 2018, COT2019, 2020, COT2021, 2022, COT2023
 • ตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ NAA
 • ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ต่อเนื่อง 8 ปี ปี2015-ปัจจุบัน
  MDRT EXPERIENCE, UNIT LINKED CONTEST HONG KONG
 • ABCD เกรด A
 • ผลงานส่วนตัวทุนประกันอนุมัติรวม 500 ล้าน ในปี 2018
 • วิทยากร งาน MDRT ANNUAL MEETING 2022 ที่ BOSTON, สหรัฐอเมริกา
 • วิทยากรสโมสร Lica ปี 2022 และ 2023

AIA MYANMAR 
เริ่มงาน 2013
ตำแหน่ง : Pioneer Leader

 • ผู้บุกเบิก AIA Myanmar เมื่อปี 2013, จดทะเบียนบริษัทเมื่อปี 2019
 • ปัจจุบัน AIA ครองส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับ 1
 • ผลงานทีมงาน OF THE YEAR อันดับ1 ยอดขายสูงสุดของประเทศMYANMAR ปี 2563, 2564, 2565
 • อันดับ1 ของ PRESIDENT CLUB ที่ MOSCOW, รัสเซีย ในนามผู้อำนวยการภาค AIA INFINITY WEALTH, AIA MYANMAR ปี 2563, 2564, 2565
 • ปี2563
  ทีมงานพิชิตคุณวุฒิCOT1ท่าน และ MDRT6 ท่าน
 • ปี2564
  ทีมงานพิชิตคุณวุฒิCOT 1ท่าน และ MDRT7 ท่าน
 • ปี 2565
  ทีมงานพิชิตคุณวุฒิCOT 1ท่าน และMDRT26 ท่าน

ผลงาน

MDRT Lecturer at Boston
Previous slide
Next slide

วิทยากรงานประชุมนักวางแผนการเงินโลก MDRT Annual Meeting 2022
ผู้ฟังมาจากกว่า70ประเทศ จาก500บริษัทประกันทั่วโลก
หัวข้อ: การวางแผนมรดก
จัดที่เมือง Boston, Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา

WHY MDRT Lecturer
Previous slide
Next slide

วิทยากรงาน Why MDRT
แบ่งปันประสบการณ์ และแรงบันดาลใจจาก MDRT Ambassadors
จัดที่โรงแรม Eastin Sathorna, กรุงเทพฯ

Lecturer at Mahidol University
Previous slide
Next slide

วิทยากร ให้ความรู้เรื่องการบุกเบิกธุรกิจในตลาดต่างประเทศ
จัดที่ มหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตรนานาชาติ

Alumni Talk Series Passion Beyond Borders
Previous slide
Next slide

วิทยากรหัวข้อ Passion Beyond Border
จัดที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรนานาชาติ

Speaker - LICA
Previous slide
Next slide

วิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน
อาชีพตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน
จัดที่ Siam Paragon, กรุงเทพฯ

Speaker - Central Hatyai
Previous slide
Next slide

วิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การทำงาน อาชีพตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน
จัดที่ Central Festival หาดใหญ่

Scroll to Top